Eesti Sotsiaalteaduslik
Andmearhiiv
Andmearhiivi tutvustus
Andmeaarhiivi statuut
Kontaktinfo
Projekt "Rakenduslikud interdistsiplinaarsed haridusuuringud ja andmebaasid"


ESTA asub Tartus, Lossi 36-420, telefon 7 375 925, faks 7 375 900

Kodulehekülg Internetis:

http://www.psych.ut.ee/esta

Euroopa Sotsiaalteaduslike Andmearhiivide Konsortsium

http://www.cessda.org

ESTA e-post: socarch@psych.ut.ee


Vana koduleheküljega tutvumiseks vaata siia.